ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Από την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 ξεκινάνε τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις Michigan Lower και Proficiency του Δεκεμβρίου 2019.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2019 αντίστοιχα.